Steel and Fabrication Industry

Dit stillads - Har du dokumentationen på plads? Tlf. 30 66 83 31

vi tilbyder

Steel and Fabrication Industry

Stilladser skal sikre de beskæftigede på byggepladsen mod nedstyrtning og materialenedfald. Stilladset skal endvidere medvirke til at sikre, at de beskæftigede kan opnå hensigtsmæssige arbejdsstillinger uanset hvilke højde, der skal arbejdes i.

Valg af forkert stilladstype og fejlagtig indretning af stilladset vil ofte medføre, at de beskæftigede udsættes for unødige belastende løft og dårlige arbejdsstillinger, når de arbejder på stilladset. Det projekterende skal nøje vurdere og beskrive, hvad stilladset skal anvendes til, hvilken type arbejde der skal foregå fra stilladset, og hvordan stilladset kan forventes belastet. Den maksimale belastning af stilladset skal angives, evt. i form af belastningsklasse.

Der er mange ting der skal overvejes ved etablering af stillads. Derfor tilbyder KS stilladser deres ekspertise, som blandt andet kan indeholde:

Reglerne for brug af stilladser er beskrevet i bekendtgørelsen fra Arbejdstilsynet om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Vi kender bekendtgørelserne og er derfor eksperter i kvalitetsikring i stilladser.

<